Download: WooCommerce ELTA Courier Voucher Free Nulled

Preview: WooCommerce ELTA Courier Voucher

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Με το πρόσθετο WooCommerce ELTA Courier Voucher μπορείτε να δημιουργήστε Vouchers (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) και να τα εκτυπώσετε αυτόματα σε PDF Α6 & Α4 μέγεθος. Η δημιουργία των ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ και των PDF δημιουργούνται και επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τα ΕΛΤΑ Courier Πόρτα Πόρτα. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε αν θα αποστέλλεται αυτόματα στο email ο αριθμός αποστολής με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή κατά την δημιουργία του ΣΥΔΕΤΑ.

To WooCommerce ELTA Courier Voucher είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο κάτω απο πραγματικές συνθήκες και ανάγκες μιας επιχείρησης που έχει ηλεκτρονικό κατάστημα ανεξαρτήτου όγκου παραγγελιών. Είναι ενα εργαλείο που πραγματικά θα σας εξοικονομήσει χρόνο, θα περιοριστούν στο ελάχιστο τυχόν λάθη και φυσικά αναθαθμίζετε τη διαδικασία παραγγελιοληψίας του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Είναι γρήγορο και δεν επιβαρύνει την ταχύτητα φόρτωσης της διαχείρισης.

 

 

v1.1.3 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – Πιο γρήγορο! Πιο λειτουργικό!

Κάθε φορά που δημιουργείτε ΣΥΔΕΤΑ επιπλέον αυτοματοποιημένες ενέργειες έχουν προστεθεί στις ρυθμίσεις με δυνατότητα παράκαμψης για ορισμένες παραγγελίες:

Άμεση δημιουργία PDF

Ορισμός παραγγελίας ως ολοκληρωμένη

Αποστολή email ολοκλήρωσης

 

v1.1.0 ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ενεργοποίηση, αυτόματης αποστολής του tracking number κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Μορφοποίηση και επεξεργασία του μηνύματατος από τις ρυθμίσεις.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ (έκδοση 1.0.24)

Στην έκδοση 1.1.3 είναι αρκετά πιο βελτιωμένη η διαδικασία και το περιβάλλον

 

Δυνατότητες διαχειριστή

 

Αυτόματη δημιουργία Voucher (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) με 1 κλικ

 • Δημιουργία Voucher μέσα στην παραγγελία
 • Δημιουργία γρήγορου Voucher απο την λίστα των παραγγελιών
 • Υποστήριξη πολλαπλών δεμάτων, ειδική διαχείριση, παράδοση Σαββάτο και υπηρεσία 201, 204
 • Αυτόματη συμπλήρωση όλων των στοιχείων του πελάτη
 • Αυτόματη συμπλήρωση αντικαταβολής και το συνολικό βάρος
 • Εργαλείο μετατροπής χαρακτήρων σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 • Προβολή στοιχείων καταστήματος ΕΛΤΑ που θα διευθετήσει το απεσταλμένο δέμα κάτω από το πεδίο ΤΚ
 • Προστασία από τη δημιουργία πολλαπλών voucher σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους

 

ΝΕΟ – Ρυθμίσεις για το κουμπί δημιουργίας voucher (ΣΥΔΕΤΑ) σε 1 κλικ μπορείτε: 

 • Δυνατότητα εκτύπωσης σε μέγεθος A6 και A4
 • Ορισμός παραγγελίας ως ολοκληρωμένη
 • Αποστολή email ολοκλήρωσης
 • Στην έκδοση 1.1.3  

ΝΕΟ – Αυτόματη αποστολή voucher στο email του πελάτη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας

 • Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης λειτουργίας
 • Προεπιλεγμένο μήνυμα αποστολής με δυνατότητα μορφοποίησης
 • Επιλογή στην παραγγελία αν θα συμπεριληφθεί το μήνυμα με το tracking code
 • Στην έκδοση 1.1.0

Έξτρα εργαλεία

 • Έλεγχος παράδοσης δέματος στην λίστα των παραγγελιών και στην λίστα των voucher
 • Ιχνηλάτηση voucher στην λίστα αλλά και μέσα στην παραγγελία
 • Εύρεση καταστήματος ΕΛΤΑ κούριερ με ΤΚ
 • Πληροφορίες του voucher ΣΥΔΕΤΑ από την λίστα των παραγγελιών αλλά και μέσα στην παραγγελία

 

Ακύρωση/ διαγραφή Voucher

 • Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα από την τεχνική πλευρά της ΕΛΤΑ Courier να αυτοματοποιηθεί η ακύρωση ενός Voucher.
 • Όμως παρέχουμε το εξής:
 • Διαγραφή ενός voucher από την λίστα των voucher και μεταφορά αυτών σε λίστα με τα διαγραμμένα ώστε να είστε σίγουροι πως πριν το διαγράψετε οριστικά να έχετε επικοινωνήσει με το τοπικό σας κατάστημα για να το ακυρώσετε. Αφού το ακυρώσουν και ελέγξετε αν παραδόθηκε θα λάβετε την ένδειξη Λάθος SYDETA

   

Έλεγχος παράδοσης δέματος

 • Έλεγχος παράδοσης δέματος με 1 κλικ
 • Προβολή ημερομηνία, ώρα παράδοσης και όνομα παραλήπτη

 

Λίστα ιστορικού vouchers

 • Καταγραφή του χρήστη που το δημιούργησε
 • Προβολή στοιχείων του voucher
 • Δυνατότητα διαγραφής των PDF των παραγγελιών για λόγους εξοικονόμησης αποθηκευτικού χώρου στον server σας
 • Δυνατότητα ελέγχου παράδοσης δέματος  και ιχνηλάτηση

Άλλα

 • Τηρεί τα πλαίσια ασφαλείας του WordPress
 • Σύγχρονος προγραμματισμός και αρχιτεκτονική του κώδικα
 • Αναβαθμίσεις και υποστήριξη του λογισμικού για πάντα
 • PHP 5.5. – 7.3

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το plugin αυτό απαιτεί στοιχεια σύνδεσης τα οποία ορίζονται στις ρυθμίσεις του πρόσθετου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το plugin και η δυνατότητα επικοινωνίας με τους servers των ΕΛΤΑ  απαιτείται η εξερχόμενη πόρτα 9003 να είναι ενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα μεγέθη των PDF που υποστηρίζονται  είναι δύο (Α6 και Α4). 

 • Τα PDF παράγονται και αποστέλλονται απευθείας από τους servers του ΕΛΤΑ κούριερ. Συνεπώς είναι επίσημα και τυποποιημένα από τα ΕΛΤΑ κούριερ. 
 • Τo μέγεθος Α4 PDF δεν προσαρμόζεται στο διάτρητο Α4 που σας παρέχει τα ΕΛΤΑ κούριερ. Θα πρέπει να το εκτυπώνεται σε λευκό Α4
 • Μπορείτε να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και το πρόγραμμα των ΕΛΤΑ αλλά και το πρόσθετο WooCommerce ELTA Courier Voucher.

 

ENGLISH

With the WooCommerce ELTA Courier Voucher plugin, you can create Vouchers and print them to PDF. Voucher generation and PDF creation are created and communicated in real-time with the ELTA Courier Porta Porta.

WooCommerce ELTA Courier Voucher is designed and implemented under the real conditions and needs of my business. It’s a tool that will really save you time, minimize any mistakes, and of course, streamline your online shop ordering process.

 

 Creating a Voucher (SYDETA)

 • Create a Voucher within the order
 • Create a quick Voucher from the order list
 • Multi-parcel support, special management, Saturday delivery and services 201, 204
 • Automatically filled all customer data
 • Automatically filled COD and total weight
 • A tool to convert characters to UPPERCASE
 • View store details which will handle the parcel below the Postal box
 • Protection against the creation of multiple vouchers in case of human error

Print Voucher to PDF

 • Print PDF in A6 and A4 size
 • Print PDF for the single order each time you create the voucher
 • Bulk voucher printing for selected orders
 • Easy voucher management

Extra tools

 • Check parcel delivery
 • Voucher tracking
 • Finding an ELTA store with Postal Code
 • One-click shipping slip information in order list
 • One-click shipping slip information in voucher list

Cancel/delete Voucher

 • Unfortunately, the technical side of ELTA Courier is not able to automate the cancellation of a Voucher.
 • But we provide the following:
 • Delete a Voucher and transfer it to the list of deleted ones so you can be sure you have contacted your local store to cancel it. Then you can re-create a voucher for your order

Check parcel delivery

 • 1-Click Parcel Delivery Check
 • View delivery date

List of vouchers

 • Recording the user who created it
 • View voucher details
 • Delete PDFs of orders in order to save space
 • Parcel delivery check

Other

 • It adheres WordPress security frameworks
 • Modern programming and architecture of the code
 • Software upgrades and updates forever
 • PHP 5.5. – 7.3

NOTE: This plugin requires login details from ELTA courier and are specified in the plugin settings

NOTE 2: The plugin and the ability to communicate with the ELTA servers require the outgoing door 9003 to be enabled.

HOW TO AUTOMATICALLY UPDATE THE PLUGIN

Plugin Updates Never expire. To receive automatic updates just install and configure the Envato updater plugin. The official guide that explains how to configure it can be found in the following link: https://envato.com/market-plugin

Licenses

1 Standard license = 1 installation + 1 staging

1 Extended license = up to 30 installations

Changelog

2020/05/20 - v1.1.3.2
Minor - Vouchers list: display shipping full name instead of billing full name
Fix - Vouchers list: Fixed a minor issue when clicking on 'check delivery status', then the row was hidden from the undelivered voucher rows.
2020/05/2 - v1.1.3.1
Fix - When voucher button clicked and tracking info wasn't attached in the completed email
2020/04/29 - v1.1.3
Features added -> Settings 
Default weight for vouchers
Checkbox if you want to generate PDF label immediately after voucher is created (less clicks)
Checkbox if you want to set the order as completed after voucher is created
Checkbox if you want to send the completed email
Checkbox if you want to attach in the completed email tracking info
2020/04/26 - v1.1.2
Feature - Added button for voucher tracing with modal window on vouchers list
UI improvements
2020/04/24 - v1.1.1
Fixed trigger hook when completed order when send tracking number is enabled
2020/04/22 - v1.1.0
Added support for multi ELTA accounts. 

Subcode. 1 extra field added on main settings (pel_apost_sub_code). It's useful for some ELTA users

Feature: 
Send tracking code when the order completed
Enable/disable this feature
Set default message from main settings
Admin order checkbox - Uncheck if you want to skip send tracking for a specific order.
Fix - minor issues.
2020/04/18 - v1.0.28.2
Fixed - 2 Minor PHP 7.3 warnings
2020/04/14 - v1.0.28.1
Feature added - copy link voucher to AST plugin field
2020/04/3 - v1.0.28
Security - Improved security of classes
Fix - some JS issues
Fix - PHP 7.3 warnings
UX - Combined 2 columns in order list to 1 column
2020/04/3 - v1.0.27 
Fix - Various minor fixes, 
Fix - PHP 7.3 warnings. 
2020/04/1 - v1.0.25 - v1.0.26 
Fixed - an issue when country field on checkout is disabled. 
2020/03/31 - v1.0.24 initial release

TMDb Pro – Movie & TV Show Details Plugin For The Movie Database

WooCommerce ELTA Courier Voucher

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using Content here, content here, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for lorem ipsum will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

Where can I get some?

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which dont look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isnt anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

WooCommerce ELTA Courier Voucher

Download WooCommerce ELTA Courier Voucher Nulled

Download WooCommerce ELTA Courier Voucher

Note: If you are having trouble with WooCommerce ELTA Courier Voucher Nulled free Download, try to disable AD blocking for the site or try another Web Browser. If disabling AD blocker or change Web Browser not help to you please contact us.

Press ESC to close